Projekt

Ett litet urval av våra senaste projekt.

Bebyggelseinventering Kalmar

Sedan hösten 2020 arbetar Kalmar kommun med aktualiseringen av kommunens kulturmiljöprogram. I samband med detta arbete genomförs en heltäckande bebyggelseinventering i Kalmar centrum. Sommaren 2021 inventerade vi alla byggnader på Kvarnholmen och under 2022 kommer vi att inventera Gamla stan och Malmen. Arbetet kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Gravkapellet, Mönsterås gamla kyrkogård

Vi jobbar mycket som antikvarisk medverkande åt Svenska kyrkan, där vi följer olika renoveringsprojekt. Bl.a. är vi med vid fasadrenoveringen av gravkapellet i Mönsterås.

Fliseryd kyrka, renovering

Under 2022 kommer Fliseryds kyrktorn att genomgå en takrenovering. Även tornuren ska ses över vid detta tillfälle. Vi är med som antikvarisk medverkande.

Askgravlund, Mönsterås gamla kyrkogård

Just nu planeras en askgravlund på Mönsterås gamla kyrkogård. Byggkult har tagit fram ett förslag på utförandet som ska ligga till grund till tillståndsansökan hos länsstyrelsen.

Börja planera i god tid!

Att sätta färg på huset är en stor sak, och ibland riktigt svårt. Varför inte ta hjälp med att välja rätt färg och kulör till ditt hus? Vi tittar bl. a. på ytans struktur, byggnadens läge, husets arkitektur och ålder för att finna fram till ett vackert och harmoniskt färgschema. Ta kontakt med oss redan idag!