Byggnadsvård och kulturmiljö

BYGGKULT erbjuder antikvariska konsulttjänster till privatpersoner, föreningar, myndigheter, fastighetsförvaltare och företag med kunder främst i södra Sverige. Vi är specialister på kulturhistoriska byggnader och trädgårdar och har lång erfarenhet i branschen. Vi arbetar bl.a. med teknisk byggnadsvård, historiska trädgårdar, vård- och underhållsplanering, samhällsplanering, bebyggelse- och växtinventeringar, kulturmiljöutredningar och sakkunnighetsutlåtande. BYGGKULT är lokaliserat på Öland och är medlemsföretag i nätverket Byggnadsvård Qvarnarp samt branschorganisationen Byggnadsvårdsföretagen i Sverige. Katja Meissner är certifierad sakkunnig inom kulturvärden enligt Boverkets regler.

Börja planera i god tid!

Att sätta färg på huset är en stor sak, och ibland riktigt svårt. Varför inte ta hjälp med att välja rätt färg och kulör till ditt hus? Vi tittar bl. a. på ytans struktur, byggnadens läge, husets arkitektur och ålder för att finna fram till ett vackert och harmoniskt färgschema. Ta kontakt med oss redan idag!